دسته کالاها
فرم تامین کننده ها

فرم جذب تامین کننده ها

مجموعه باطنی مارکت در راستای تامین اقلام و محصولات مورد نیاز خود اقدام به راه اندازی سامانه ارزیابی تامین کنندگان محصولات نموده است.
ضمن دعوت از تامین کنندگان محترم خواهشمند است جهت همکاری، از طریق فرم الکترونیکی زیر اطلاعات خود را در پایگاه اطلاعاتی این مجموعه ثبت نمایند.
لذا پس از ثبت اطلاعات در سامانه، ارزیابی تامین کنندگان توسط کارشناسان این مجموعه انجام خواهد پذیرفت.
چنانچه متقاضی بر اساس مستندات ارائه شده در حوزه تخصصی امتیاز لازم را کسب نماید در لیست شرکت ها یا افراد تامین کننده کالا قرار خواهد گرفت.

قسمتهای که با ستاره قرمز مشخص شده الزامی است

قسمتهای که با ستاره قرمز مشخص شده الزامی است

قسمتهای که با ستاره قرمز مشخص شده الزامی است

قسمتهای که با ستاره قرمز مشخص شده الزامی است

قسمتهای که با ستاره قرمز مشخص شده الزامی است

قسمتهای که با ستاره قرمز مشخص شده الزامی است

راهنمایی آپلود فایل
در بخش آپلود فایل میتوایند در هر بخش همزمان چند فایل را انتخاب کرده و درهمان بخش آپلود نمایید
محدودیت های آپلود فایل حداکثر 10 فایل در هر بخش با حجم 1 مگابات فرمت قابل اپلود
jpg  pdf

قسمتهای که با ستاره قرمز مشخص شده الزامی است